Haziran 2021

23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
23 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
22 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu
02 Haziran 2021 Adalet Komisyonu

Aralık 2020

19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
19 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu
18 Aralık 2020 Adalet Komisyonu

Kasım 2020

10 Kasım 2020 Plan Bütçe Komisyonu

Haziran 2020

24 Haziran 2020 İçişleri Komisyonu
04 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
04 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
04 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
04 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
04 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu
03 Haziran 2020 Adalet Komisyonu

Kasım 2019

25 Kasım 2019 Plan Bütçe Komisyonu
12 Kasım 2019 Plan Bütçe Komisyonu

Ekim 2019

07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
07 Ekim 2019 Adalet Komisyonu
02 Ekim 2019 Adalet Komisyonu

Kasım 2018

20 Kasım 2018 Plan Bütçe Komisyonu
19 Kasım 2018 Plan Bütçe Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
15 Kasım 2018 Adalet Komisyonu
14 Kasım 2018 İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
08 Kasım 2018 Plan Bütçe Komisyonu
07 Kasım 2018 Plan Bütçe Komisyonu

Temmuz 2018

20 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
20 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
20 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
20 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
20 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
20 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu
19 Temmuz 2018 Adalet Komisyonu